כתבת תוכן
מהן קרנות פנסיה נבחרות?

 
קרנות פנסיה

​חשוב לדעת כי כיום כל עובד שירצה בכך, יכול להצטרף לאחת מארבע קרנות פנסיה נבחרות. החברות המנהלות של הקרנות שנבחרו על ידי רשות שוק ההון הן:

מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ, הלמן אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ, אלטשולר שחם פנסיה וגמל בע"מ ופסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ.

מה הן קרנות נבחרות? איך הן ישפיעו על הפנסיה שלכם? למי זה טוב והאם כדאי לעשות סקר שוק לפני הצטרפות לאחת מהקרנות האלו? כל התשובות לכל השאלות.

כיום, במאות אלפי חשבונות פנסיה פעילים גובות חברות הפנסיה את דמי הניהול המקסימליים. הדבר נובע, בין היתר, מהנטייה של רבים מאתנו להימנע מלקבל החלטה הנוגעת לחיסכון הפנסיוני ופשוט להצטרף לקרן הפנסיה שנקבעת על ידי המעסיק, נטייה שלא תמיד מיטיבה איתנו. בנוסף, מתברר כי דווקא העובדים החלשים, המפרישים מאות שקלים בלבד מדי חודש לקרן הפנסיה, הם אלו שמשלמים את שיעורי דמי הניהול הגבוהים ביותר – גם מכל הפקדה חודשית וגם בסוף כל שנה, מסך הכספים שהם צברו.​

מהי הרפורמה של קרנות פנסיה נבחרות ואיך היא תיתן מענה למצב הקיים?

לאחר פרישה מעבודה ההכנסה של מאות אלפי חוסכים, שמשלמים דמי ניהול מרביים, צפויה להיות נמוכה משמעותית, ביחס לחוסכים שזוכים להנחה בדמי הניהול. לכן, החליט משרד האוצר לקבוע ארבע קרנות פנסיה, שהציעו את דמי הניהול הנמוכים ביותר, כקרנות נבחרות. כל עובד שירצה בכך, יוכל להצטרף לאחת מארבע הקרנות. קרנות אלו יהוו פתרון עבור עובדים לא מאוגדים אשר כיום אינם זוכים להסדר פנסיה מהמעסיק.​

מי הן קרנות פנסיה נבחרות ומהם התנאים שהן מציעות?

קרן הפנסיה של מיטב דש - תגבה דמי ניהול בשיעור של 2.49% מההפקדות החודשיות ו-0.05% מהצבירה הכוללת.

קרן הפנסיה של הלמן-אלדובי - תגבה דמי ניהול בשיעור של 1.49% מההפקדות החודשיות ו-0.1% מהצבירה הכוללת.

קרן הפנסיה של אלטשולר שחם - תגבה דמי ניהול בשיעור של 1.49% מההפקדות החודשיות ו-0.1% מהצבירה הכוללת.

קרן הפנסיה של פסגות - תגבה דמי ניהול בשיעור של 1.68% מההפקדות החודשיות ו-0.0905% מהצבירה הכוללת.

לשם השוואה, דמי הניהול המקסימליים המותרים על פי חוק הם 6% מההפקדות החודשיות ו-0.5% מהצבירה.

ההשפעה של דמי הניהול על הקצבה בעת פרישה היא משמעותית – כך למשל, גבר בן 30 המשתכר ב-10,000 ₪ ועד כה שילם דמי ניהול מקסימאליים, יעלה את הקצבה ברוטו שלו בכ-1,400 שקלים לחודש אם ישלם את דמי הניהול הנמוכים המוצעים על ידי קרנות נבחרות. שימו לב! כל חוסך שיעבור לקרן ברירת נבחרת ייהנה מהנחת דמי הניהול למשך עשר שנים.

למי זה טוב?

לכל העובדים במשק. עובדים שמצטרפים למקום עבודה חדש, בו אין למעסיק הסדר ברירת מחדל עם אחת מקרנות הפנסיה, יוכלו לזכות לשיפור בתנאים על ידי הצטרפות לקרנות הנבחרות . כל שאר העובדים יוכלו ליהנות מהגברת התחרות בשוק החיסכון הפנסיוני לטובתם. כך, עובדים שאינם משלמים דמי ניהול מקסימליים ואינם מעוניינים בהכרח לעבור לחברה אחרת, יוכלו לנצל את כניסתה לתוקף של הרפורמה על מנת לנהל משא ומתן על גובה דמי הניהול שהם משלמים ולנסות ולקבל הנחה נוספת.

לצד קביעת ארבע קרנות נבחרות, קובעת הרפורמה כי מעסיקים שירצו בכל זאת לבחור עבור עובדיהם קרן אחרת מהקרנות הנבחרות, יוכלו לעשות זאת בכפוף לכללים שקבע משרד האוצר. עד היום, למעסיקים היה קיים ניגוד עניינים בבחירת קרן פנסיה לעובדיהם. מצב זה נבע מכך שהחברות הגדולות בשוק הפנסיה הן גם חברות הביטוח מהן רוכש המעסיק שירותי ביטוח שונים. במכרזים החדשים המעסיקים יהיו חייבים לפנות לכל קרנות הפנסיה ולבחור את הקרן הזוכה על בסיס פרמטרים אובייקטיביים ואחידים בלבד, תוך שימת משקל של 50% לפחות על הפרמטר של דמי ניהול.

המעסיק לא מאפשר לכם לעבור לקרן נבחרת? קראו עוד על הזכות לבחור מוצר וסוכן פנסיוני​.

איך מצטרפים לקרנות נבחרות?

אם אתם עובדים חדשים ולא בחרתם בקרן פנסיה באופן אקטיבי, אינכם צריכים לעשות דבר ותצורפו אוטומטית על ידי המעסיק לאחת מארבע קרנות נבחרות. אם אתם לא צפויים לעבור מקום עבודה בתקופה הקרובה, ואתם בכל זאת מעוניינים להצטרף לתנאים שמציעות קרנות נבחרות, באפשרותכם לפנות ישירות לאחת מהקרנות הנבחרות שנבחרו ולחתום על טופס הצטרפות.​

מידע נוסף ניתן לקרוא באתר רשות שוק​ ההון​.

 

 

ההבדלים בין סוגי החיסכון הפנסיוני?https://haotzarsheli.mof.gov.il/Subject/Pages/Types-Of-Pension-Savings.aspxההבדלים בין סוגי החיסכון הפנסיוני?
איך בוחרים חיסכון פנסיוני?https://haotzarsheli.mof.gov.il/Subject/Pages/Choosing-pension-saving.aspxאיך בוחרים חיסכון פנסיוני?
איך מנהלים את החיסכון לפנסיה?https://haotzarsheli.mof.gov.il/Subject/Pages/Pension-Savings-Management.aspxאיך מנהלים את החיסכון לפנסיה?
פנסיה חובה לעצמאים – כמה להפקיד?https://haotzarsheli.mof.gov.il/Subject/Pages/Mandatory-Pension-for-Self-Employed.aspxפנסיה חובה לעצמאים – כמה להפקיד?