מחשבון חיסכון

 • ​לכולנו יש חלומות- לצאת לחופשה, לקנות רכב, ללמוד באוניברסיטה, לשפץ את הבית או חלומות אחרים. חלקם חלומות קטנים וחלקם חלומות גדולים, חלקם קרובים וחלקם רחוקים.

  המפתח להגשמת חלומות הוא תכנון. תכנית הכוללת מהו הסכום הנדרש להגשמת החלום, כמה עליכם לחסוך ולאיזה פרק זמן – יכולה להפוך כמעט כל חלום למציאות.

  זמן מילוי: 2-3 דקות
  שימו לב! המידע המוזן במחשבון הוא לשימושכם בלבד ואינו נשמר באתר

  כמה כסף כדאי לחסוך בכל חודש?

  כמה כסף כדאי לחסוך בכל חודש?נקה שדות

  שנים
  חודשים

  ריבית צמודה/לא צמודה למדד

  חיסכון צמוד למדד שומר על כח הקניה של הכסף שתחסכו כאשר יש עליות מחירים.
  טיפ: כאשר משווים שתי תוכניות חיסכון לאותה תקופה, האחת צמודה למדד והשניה שאינה צמודה למדד (שקלית), הריבית בתוכנית החיסכון הצמודה למדד תהיה בדרך כלל נמוכה מהריבית בתוכנית חיסכון שאינה צמוד למדד.
  צמודלא צמוד

  אינפלציה שנתית

  אמצע טווח יעד האינפלציה של בנק ישראל עומד על 2%.

  נקהחשב

  החישוב הינו משוער בלבד.
  הסכומים, התקופה ושער הריבית עשויים להשתנות בפועל ולהשפיע על החישוב.

  כמה כסף תחסכו בסך הכל?

  כמה כסף תחסכו בסך הכל?נקה שדות

  שנים
  חודשים
  יש להזין ספרות בלבד

  ריבית צמודה/לא צמודה למדד

  חיסכון צמוד למדד שומר על כח הקניה של הכסף שתחסכו כאשר יש עליות מחירים.
  טיפ: כאשר משווים שתי תוכניות חיסכון לאותה תקופה, האחת צמודה למדד והשניה שאינה צמודה למדד (שקלית), הריבית בתוכנית החיסכון הצמודה למדד תהיה בדרך כלל נמוכה מהריבית בתוכנית חיסכון שאינה צמוד למדד.
  צמודלא צמוד

  אינפלציה שנתית

  אמצע טווח יעד האינפלציה של בנק ישראל עומד על 2%.

  נקהחשב

  החישוב הינו משוער בלבד.
  הסכומים, התקופה ושער הריבית עשויים להשתנות בפועל ולהשפיע על החישוב.

  כמה זמן כדאי לחסוך?

  כמה זמן כדאי לחסוך?נקה שדות

  יש להזין ספרות בלבד
  יש להזין ספרות בלבד

  ריבית צמודה/לא צמודה למדד

  חיסכון צמוד למדד שומר על כח הקניה של הכסף שתחסכו כאשר יש עליות מחירים.
  טיפ: כאשר משווים שתי תוכניות חיסכון לאותה תקופה, האחת צמודה למדד והשניה שאינה צמודה למדד (שקלית), הריבית בתוכנית החיסכון הצמודה למדד תהיה בדרך כלל נמוכה מהריבית בתוכנית חיסכון שאינה צמוד למדד.
  צמודלא צמוד

  אינפלציה שנתית

  אמצע טווח יעד האינפלציה של בנק ישראל עומד על 2%.

  נקהחשב

  החישוב הינו משוער בלבד.
  הסכומים, התקופה ושער הריבית עשויים להשתנות בפועל ולהשפיע על החישוב.