חלוקת הפנסיה בין בני זוג שנפרדו

 

​​​​​​​לראשונה הוסדר בחוק אופן חלוקת החיסכון הפנסיוני בין בני זוג שהתגרשו. אישור החוק היווה בשורה של ממש עבור בני זוג לשעבר, כיוון שלראשונה ניתנת האפשרות למצות זכויות שנקבעו בהסכם הגירושין ביחס לחיסכון הפנסיוני, חיסכון המהווה מקור הכנסה מרכזי לגיל פרישה.  ​​​​​​​​​​

 


טרם כניסת החוק לתוקף חלק מהגופים המנהלים הסדרי חיסכון פנסיוני​ ​או הסדרי פנסיה תקציבית נמנעו מליישם הוראות של בתי הדין, שחייבו להעביר לבן/בת הזוג לשעבר את חלקו בחיסכון. בנוסף, בעת פטירת הגמלאי מצאו עצמם בני זוג לשעבר ללא הכנסה כלל, כיוון שלא ענו להגדרת "שאיר" בהסדרי החיסכון השונים. לעומת זאת, בני הזוג החדשים היו זכאים לקבל את מלוא הקצבה​.   

הסיבה לבעיה שנצורה היא סתירה בין הוראות דיני המשפחה לבין דיני החיסכון הפנסיוני. דיני המשפחה מתבססים על תפיסה לפיה בן הזוג לשעבר היה שותף מלא למאמץ של בניית התא המשפחתי ולכן תומכים בחלוקת החיסכון הפנסיוני בין בני הזוג. מצד שני, דיני החיסכון הפנסיוני קובעים כי זכויות פנסיוניות אינן ניתנות להעברה לאחר. בעיה זו הגיעה לבג"צ, שדרש מהמדינה להסדיר את הסתירה.  

מה קובע החוק החדש?

החוק מסדיר את אופן חלוקת הכספים בין בני הזוג - כך שבן/בת הזוג לשעבר יהיו זכאי לקבל את חלקם בחיסכון הפנסיוני החל מהמועד שבו נפרדו. ממועד חלוקת הכספים, כל אחד מבני הזוג לשעבר יוכל לקבל החלטות לגבי הסכום העומד לרשותו, לרבות החלטות בעניין אופן השקעת הכספים, העברת הכספים לקופה אחרת ועוד.       

על מנת למנוע פגיעה בזכויות הפנסיוניות כתוצאה מחלוקת כספים, נקבע בחוק מנגנון שונה ביחס להסדרי חיסכון המבוססים על צבירת זכויות, כגון הסדרי פנסיה תקציבית, קרנות פנסיה ותיקות או קופות ביטוח ישנות. נקבע מנגנון של ניהול משותף של הכספים החל ממועד הפירוד ועד למועד בו מגיע החוסך לגיל פרישה, כאשר בתקופה זו החוסך איננו רשאי לבצע פעולות מהותיות בחשבונו מבלי לקבל את הסכמת בן הזוג לשעבר לכך. במועד הפרישה משולם חלקו של בן/בת הזוג לשעבר בקצבת הפרישה ישירות לחשבונו.  

גולת הכותרת של החוק נוגעת להסדרת מעמד בני זוג בהסדרי צבירת זכויות. לראשונה נקבע, כי בן זוג לשעבר יהיה זכאי לקבלת החלק שלו בקצבת שאירים לאחר פטירתו של המבוטח. בדרך זו נתן המחוקק מענה לעוול שנגרם לבני זוג לשעבר שעלולים היו למצוא עצמם ללא הכנסה מרגע פטירתו של הגמלאי.  

 שימו לב!

הוראות החוק נכנסו לתוקף בפברואר 2015 והן חלות גם לגבי פסקי דין והסכמים שחתמו בני זוג שנפרדו לפני כניסת החוק לתוקף. לכן מוצע לבני זוג לשעבר שטרם מימשו את הזכויות המוקנות להם מכוח החוק, לפנות לגופים המשלמים או לעו"ד המתמחה בדיני משפחה, ולהגיש בקשה לרישום פסק הדין בגופים המשלמים בהם מנוהלים חסכונותיהם. 

קראו עוד איך לנהל נכון את החיסכון הפנסיוני.
​ 

 

 

מהן קרנות פנסיה נבחרות?https://haotzarsheli.mof.gov.il/Subject/Pages/Default-Pension-Funds.aspxמהן קרנות פנסיה נבחרות?
ההבדלים בין סוגי החיסכון הפנסיוני?https://haotzarsheli.mof.gov.il/Subject/Pages/Types-Of-Pension-Savings.aspxההבדלים בין סוגי החיסכון הפנסיוני?
איך בוחרים חיסכון פנסיוני?https://haotzarsheli.mof.gov.il/Subject/Pages/Choosing-pension-saving.aspxאיך בוחרים חיסכון פנסיוני?
איך מנהלים את החיסכון לפנסיה?https://haotzarsheli.mof.gov.il/Subject/Pages/Pension-Savings-Management.aspxאיך מנהלים את החיסכון לפנסיה?