דף כתבה
הצעדים בלקיחת משכנתא

החלטתם לרכוש דירה, ערכתם סקר שוק מקיף ובחרתם בהצעה הטובה ביותר? מזל טוב! הגיע הזמן לקחת את המשכנתא.

כדי לצלוח את תהליך לקיחת המשכנתא, בצעו את השלבים הבאים:

 1. בדקו את המצב המשפטי של הדירה
  לפני החתימה על הסכם הרכישה הוציאו נסח טאבו בלשכת רישום מקרקעין. בררו מיהם הבעלים הרשומים של הדירה, בדקו שלא רשומה הערת אזהרה ושהדירה איננה משועבדת או ממושכנת.  2. הכינו מסמכים
 3. תעודת זהות, כולל ספח, של כל אחד ממבקשי הבקשה; תעודת זכאות, אם ישנה; חוזה רכישת הדירה; אישור על רישום הדירה ובעלי הזכויות בה; דפי חשבון בנק של שלושת החודשים אחרונים לכל חשבונות הבנק שלכם, כולל החשבון ממנו תשולם המשכנתא; אישורי הכנסה (לשכירים - 3 תלושי שכר​ אחרונים, לעצמאים - אישור רו"ח ודוחות מס). כמו כן, יתכן שתידרשו להציג מסמכים נוספים, בהתאם לאופי העסקה וההכנסה.


 4. הגישו בקשה למשכנתא
 5. הגישו בקשה לאישור עקרוני, אם אין בידכם אישור עקרוני בתוקף.קבלו מהגוף המלווה הצעה עדכנית הכוללת את סכום המשכנתא, שיעור הריבית ועלויות נוספות, במסלול אחד או יותר, בהתאם לתמהיל המשכנתא שבחרתם ולזה שאישר המלווה.ברגע שתחליטו לממש את ההצעה, תוכלו לפתוח את תיק המשכנתא. שימו לב, הצעת הריבית מוגבלת בזמן. אם לא תבחרו לממש אותה בתקופה שנקבעה בהצעה, יתכן שיחול שינוי בהצעה.

   

 6. פיתחו תיק משכנתא
 7. הציגו את חוזה הרכישה המקורי - ברכישת דירה מיד שנייה או בבניה עצמית יש להציג גם הערכת שמאי מקרקעין. הציגו הערכת שמאי - הגוף המלווה יעניק לכם רשימה הכוללת שלושה שמאים שנבחרו באופן אקראי מתוך מאגר. בחרו שמאי עימו תרצו להתקשר ישירות וקבלו ממנו הערכת שמאי.חתימה על מסמכים ורשימות פעולות לביצוע - לאחר פתיחת תיק המשכנתא.


 8. ערכו סקר שוק לגבי מחירי הביטוחים שתידרשו לקנות
  הגוף המלווה יחייב אתכם לקנות ביטוח חיים המבטיח כי במקרה פטירה של הלווים חס וחלילה, הביטוח ישלם לגוף המלווה את יתרת החוב וליורשים יישאר בית ללא משכנתא. כמו כן יהיה עליכם לקנות ביטוח דירה. את ביטוחי המשכנתא ניתן לרכוש ממבטחים שונים ובאמצעות סוכנויות ביטוח שונות, הכל לפי בחירתכם. 


 9. חתמו על המשכנתא רק לאחר שקראתם והבנתם הכל
  קראו גם את האותיות הקטנות ובקשו תקציר והבהרות להיבטים השונים של המשכנתא ושל השעבוד:
 10. האם תוכלו לשנות את תנאי ההחזר של המשכנתא?מהי רשימת הפעולות הנדרשות (שמאות, ביטוחים, רישומים, משכון)?מה המשמעות של אי-עמידה בהחזר (פיגור בתשלומים, תשלום חלקי)?מה תהיה ההשפעה על תהליך מכירת הדירה, אם תמכרו בעתיד?


 11. קבלו את הכסף
  לאחר ביצוע כל הפעולות הנדרשות והחתימה על כל המסמכים, יישלח תיק המשכנתא לבדיקה ולאישור סופי. לאחר קבלת האישור, תהליך שנמשך מספר ימים עד שבועות, יועבר אליכם הכסף.


 12. הוציאו בשנית נסח טאבו
  לאחר קבלת המשכנתא הוציאו שוב נסח טאבו לבדיקת נכונות רישום העברת הזכויות על שמכם ורישום השעבוד על שם הגוף המלווה.

 

רוצים טיפים נוספים לקיחת המשכנתא? קראו עוד איך לוקחים משכנתא.