ביטוח נזקי מים - מעלים את רמת השירות!

 

​​​​​​​​​​​​בספטמבר נכנסו לתוקף הוראות חדשות של הממונה על שוק ההון, שיחייבו את חברות הביטוח להעניק שירות הוגן, ראוי ומקצועי בשל נזק מים בדירה. ההוראות החדשות מחזקות את מעמדכם המבוטחים ומקלות על הליך התביעה בתחום.


עד היום, ביטוח נזקי צנרת מים היה אחד הרכיבים הבעייתיים בביטוח דירה​. במשך שנים ארוכות חברות הביטוח​ העבירו את הסיכון והאחריות לתשלום הנזק לחברות חיצוניות שהעסיקו קבלני משנה. רמת השירות של החברות החיצוניות ספגה תלונות ממבוטחים. לאורך השנים, רוב תלונות הציבור המטופלות ברשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון בתחום ביטוח דירה, נגעו לחוסר שביעות רצון בתחום נזקי המים. לכן פעלה הממונה על שוק ההון  לשיפור רמת השירות, כך שיגביר את התחרות ויאפשר להכניס שחקנים נוספים לתחום נזקי המים. פעולות אלו צפויות לייצר גיוון ברמות המחירים ולאפשר הפחתה במחיר למבוטחים שרוצים לעשות שימוש בשרברב פרטי.

עיקרי השינויים:
בחירה - בזמן תהליך ההצטרפות לביטוח ניתן לבחור בין שתי אפשרויות:

​​שרברב הסדר - מתוך רשימה של שרברבים או חברות שבהסדר עם חברת הביטוח. כלומר,ניתן לבחור בעל מקצוע מתוך רשימה רחבה של שרברבים אותה תמסור לכם חברת הביטוח בכתב, מייל או סמס. בנוסף, מבוטחים רשאים לבחור שרברב מרשימה קיימת באתר האינטרנט של חברת הביטוח בהתאם למחוז המגורים.

​הערה: אם מספר השרברבים ברשימת ההסדר יהיה קטן מ-12 באזור בו אתם גרים, תוכלו לבחור שרברב אחר. ההשתתפות העצמית שתשלמו תהיה בהתאם למסלול שרברב בהסדר. הרשימה שתקבלו תכלול בין היתר את שם השרברב (או החברה), כתובת, פרטי התקשרות, דירוג נותן השירות וכן מספר הלקוחות שדירגו אותו. ביחד עם הרשימה, תקבלו גם הסבר לגבי תהליך השירות.

שרברב  פרטי - כל שרברב אחר שיבחר על ידכם וללא תלות ברשימת ההסדר.


שקיפות -
 כבר בתחילת התהליך, חברת הביטוח נדרשת לידע אתכם לגבי זכויותיכם. כלומר, על חברת הביטוח ליידע אתכם לגבי חלופות לבחירת שרברב ותהליך השירות. כמו כן, החברה תאפשר לכם בחירה מלאה וחופשית בין השרברבים. לאחר סיום הטיפול, חברת הביטוח תשלח לכם בכתב, במייל או בסמס לבחירתכם, מסמך שיסכם את תיקון הנזק שבוצע על ידי בעל המקצוע. כלומר, הפעולות שנדרשו, הביקורים שהתקיימו,  ועוד.

ביצוע - בניגוד לעבר, שהאחריות הביצוע הייתה על חברת הקבלן או השרברב, לאחר החלת ההוראות החדשות, חברת הביטוח תהיה אחראית על איכות התיקון והשירות שיינתנו לכם על ידי שרברב ההסדר. בנוסף, חברת הביטוח תהיה גם אחראית לזמינות השירות ולסיום הליך התיקון בזמן סביר.

זמינות - אם בחרתם בשרברב הסדר, עליו לתקן את הנזק עד שני ימי עסקים לאחר פנייתכם. אם ניסיתם לפנות לארבע השרברבים מתוך רשימת ההסדר וכל אחד מהם ציין שאינו יכול לעמוד בזמן היעד של שני ימי עסקים, באפשרותכם לפנות לחברת הביטוח ולדרוש תחילת טיפול תוך שני ימי עבודה. אם חברת הביטוח שלכם לא מצליחה לעמוד ביעד שהוצב (שני ימי עסקים) עליה לאפשר לכם לבחור שרברב פרטי ללא תוספת פרמיה, כאשר גובה ההשתתפות העצמית יחושב כאילו היה השרברב ברשימת ההסדר.

זמן המתנה - גם בזמני המתנה נקבעו סטנדרטים מחייבים לשירות ראוי. זמן המתנה לשרברב הסדר לא יעלה על שעתיים מהזמן שנקבע. על חברת הביטוח להודיע ערב לפני המועד שנקבע על דחייה בהגעתו. החברה תתאם אתכם מועד חדש לא יאוחר מיום עבודה אחד מהמועד הראשוני שנקבע אלא אם ביקשתם אחרת. לחברת הביטוח מותר לדחות מועד רק פעם אחת.

​אם השרברב יאחר ללא הודעה מראש וללא אישורכם עד שעה מהזמן שנקבע, אתם רשאים לבחור שרברב אחר , אך רק אם הראשון לא החל כבר לעבוד. בנוסף, איחור של יותר משעה יאפשר לכם לדרוש מחברת הביטוח הגעה של שרברב בתוך 3 שעות ממועד יצירת הקשר עם חברת הביטוח או במועד שתבחרו. אם השרברב לא יגיע לאחר שתאמתם פעם נוספת, ניתן יהיה לבחור שרברב פרטי וסכום ההשתתפות העצמית שלכם יחושב לפי המסלול של שרברב הסדר.

​השפעה - על חברת הביטוח חל איסור להתקשר עם שרברבים שבהסדר לצורך בקרה על אופן פעילותם. כך חברות הביטוח לא ישפיעו על אופן קבלת ההחלטות של השרברב או חברת הקבלן. מטרתה של הוראה זו היא שבעל המקצוע יפעל לשביעות רצון המבוטח כדי לקבל דירוג גבוהה ברשימת ההסדר, אשר בתורה תזרים לו עוד עבודה.

משוב - בסיום השירות על ידי שרברב ההסדר, ייתכן ותקבלו מחברת הביטוח או סוקר מטעמה בקשה לדירוג חווית השירות. למילוי המשוב חשיבות רבה. המשוב יקבע את דירוג השרברב ברשימת ההסדר, ויעזור למבוטחים אחרים לקבל החלטות מושכלות בנוגע לבחירת אנשי המקצוע בעלי דירוג אמין וגבוה במדד השירות.

בדקו אם הביטוח מתאים לצרכיכם, היכנסו למדד שירות חברות הביטוח וקראו עוד על מה צריך לדעת כשעושים ביטוח​.

 

 

איך רוכשים ביטוח דירה?https://haotzarsheli.mof.gov.il/Subject/Pages/Choosing-Apartment-Insurance.aspxאיך רוכשים ביטוח דירה?
איך תאתרו את כל סוגי הביטוחים שלכם?https://haotzarsheli.mof.gov.il/Subject/Pages/Insurance-search-engine.aspxאיך תאתרו את כל סוגי הביטוחים שלכם?
איך רוכשים ביטוח בריאות?https://haotzarsheli.mof.gov.il/Subject/Pages/Choosing-Health-Insurance.aspxאיך רוכשים ביטוח בריאות?
מהו מדד שירות חברות הביטוח?https://haotzarsheli.mof.gov.il/Subject/Pages/The-Insurance-Service-Index.aspxמהו מדד שירות חברות הביטוח?